εστιασμένος υπέρηχος PIEZOwave SINESON focus - shockwave

Piezo εστιασμένος υπέρηχος

20 χρόνια εμπειρίας μηχανημάτων φυσικοθεραπείας